Randjärv: Eesti toetab Moldova soovi Euroopa Liiduga liitumisel

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtus eile Toompea lossis Moldova suursaadiku Victor Guzuni, Eesti Moldova kogukonna esindajate ning Eestis õppivate Moldova tudengitega.

„Ukraina sündmuste taustal on teravnenud olukord ka Transnistrias, kust praegu tuleb küllaltki häirivaid uudiseid,“ ütles Laine Randjärv. „See ei jäta ükskõikseks moldaavlasi, kes on Eestis omandamas kõrgharidust või kes elavad Eestis püsivalt, samuti nende sugulasi ja sõpru oma ajaloolisel kodumaal. Eesti on alati toetanud ja toetab ka edaspidi Moldova soovi astuda Euroopa Liitu.“

Lisaks rahvusvahelisele olukorrale arutas Laine Randjärv Moldova kogukonnaga Eesti poliitilist olukorda. Külalisi huvitas Eesti uue valituse tegevussuunad ning Riigikogu töö. Laine Randjärv märkis, et Toompea lossi külaliste huvi riigikogulaste ja komisjonide igapäevase töö vastu on väga suur.

Moldova külaliste delegatsiooni juhtis suursaadik Eestis Victor Guzun, kes hindas Eesti ja Moldova vahelist konstruktiivset koostööd kõrgelt: „Minu hinnangul on meie riikide vahelised suhted väga head ning pidevas arengus. Moldova on saanud Eestilt palju tuge mitte vaid poliitilisel, aga ka praktilisel tasandil parimate kogemuste jagamisel ning juurutamisel. Soovin tänada Laine Randjärve isikliku panuse eest Moldova parlamendi ja Riigikogu omavaheliste heade suhete hoidmisele, aga ka Eesti moldaavlaste kogukonna ning ühiste kultuuriprojektide toetamise eest.“

Eestis elab 502 end moldaavlasteks pidavat inimest, kellele lisandub 40 Moldova tudengit, kes omandavad kõrgharidust Eesti ülikoolides. Eesti on registreeritud 7 Moldova kultuuriseltsi, mis saavad kultuuriministeeriumi ja erinevate fondide toetust.

Source of information: http://www.riigikogu.ee

Рандъярв: Эстония поддерживает стремление Молдовы вступить в Евросоюз

Вицеспикер Рийгикогу Лайне Рандъярв встретилась вчера в замке Тоомпеа с послом Республики Молдова Виктором Гузуном, представителями молдавской общины Эстонии и учащимися в нашей стране студентами из Молдовы.

“На фоне украинских событий обострилась обстановка вПриднестровье, откуда сейчас приходят довольно тревожные новости, — сказала Лайне Рандъярв. — Это также не может не волновать тех молдаван, которые проживают или получают образование в Эстонии, а также их родственников и семьи на исторической родине. Эстония всегда поддерживала и продолжит поддерживать желание Молдовы вступить в Европейский союз“.

Наряду с ситуацией на международном уровне Лайне Рандъярв обсудила с молдавской общиной и политическую ситуацию в Эстонии. Гостей интересовали направления деятельности нового правительства Эстонии и работа Рийгикогу. Лайне Рандъярв отметила, что неизменный интерес гостей замка Тоомпеа вызывает распорядок повседневной работы парламентариев и парламентских комиссий.

Делегацию гостей из Молдавии возглавлял посол республики в Эстонии Виктор Гузун, который высоко оценил конструктивное сотрудничество между двумя государствами: “Я расцениваю отношения между нашими странами как очень хорошие и постоянно развивающиеся. Эстония оказывает Молдове большую поддержку не только на политическом уровне, но и на практическом, передавая свой опыт и способствуя его внедрению. Я хочу выразить Лайне Рандъярв признательность за личный вклад в развитие тесных связей между Парламентом Республики Молдова и Рийгикогу, а также за поддержку молдавской диаспоры Эстонии и помощь в осуществлении совместных культурных проектов”.

В Эстонии проживает 502 представителя молдавской национальности; кроме того, в ВУЗах Эстонии получают образование 40 студентов из Молдовы. В Эстонии зарегистрировано 7 молдавских культурных обществ, которые получают поддержку от Министерства культуры и из различных фондов.

Sources of information: http://rus.delfi.ee/

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.