Moldova suursaadik Victor Guzun: me oleme teiega saatusekaaslased…

Selliste sõnadega pöördus Moldova Vabariigi suursaadik Eesti Vabariigis Victor Guzun Kadrina saunaklubi (KSK) liikmete poole oma külaskäigul Kadrinasse. See on ajalooline tõde, sest Eesti ja Moldova vabanesid NL haardest mõlemad 1991. aastal, ehkki vormiliselt erinev oli see vabanemine. Eestile oli see iseseisvuse taastamine, Moldova sai iseseisvaks riigiks.

Moldova suursaadik Eestis Victor Guzun (paremal)
ja Eesti moldaavlaste eestseisuse juhatuse liige Ion Braga
avasid veinide esitluse saunaklubis
Kodukant

Olles olnud liiduvabariigi staatuses, elasid mõlemad riigid üle suurriigi igakülgse surve ja vägivalla. Ka Moldovas olid küüditamised, ka seal lõhuti rahvuslikke monumente, ka seal toimus emakeele (rumeenia keele) tõrjumine avalikust elust. Nii toimus ka riiklik iseseisvumine pea ühel ajal. Kuhu oleme 23 aastaga jõudnud, eks seda me näe ja kuule vastastikuste külaskäikude ajal. Sedakorda saime läbi suursaadiku suu kuulda vaid väikese osa Moldova rahva tegudest, sest ajanappus kõigest rääkida ei võimaldanud.

Diplomaadi elukutse Tallinnast

Moldova Vabariigi suursaadik Eestis Victor Guzun (38) sai oma diplomaadihariduse Tallnna Diplomaatide koolist.

Ühtlasi oli see temale ka diplomaaditöö algus. Resideerudes Tallinnas juba kolmandat aastat, tähendab see seda, et veel üks aasta on jäänud olla Tallinnas ning siis ei tea, kuhu Moldova valitsus teda edasi saadab. „Eesti on selle ajaga mulle väga lähedaseks saanud, pole Eestis piirkonda, kus ma poleks ära käinud,” tunnistas Victor.

Samamoodi on lugu Victori abikaasaga, kes erihariduselt on küll raadioajakirjanik, kuid olude sunnil Eestis ta sel alal töötada ei saa. Nüüd on ta hõivatud intervjuude andmisega Eesti meediale, täna (31.03.-toim) on ta tegev Moldova ooperilauljate esinemisel Tallinna raekojas. Aega kulub tal ka Tallinnas resideeruvate diplomaatide kooris laulmisele. Ka Victor huvitub muusikast. Et Eestis elab ametlikult 502 moldaavlast, siis on ka nad loonud tugeva isetegevusliku ansambli, tutvustavad oma maad ja kultuuri, esinevad tihti Eesti lavadel.

„Kui kutsute, tuleme oma kunstiga ka Kadrinasse,” kinnitas suursaadikuga kaasas olnud Ion Braga, kes on kohalike moldaavlaste eestseisuse liige.

Veinid on toonud tuntust kogu riigile

„Igal endast lugupidaval moldaavlasel on veinikelder ja oma viinamarjad. Nendega tegelemine võtab tuntava aja moldaavlase elust. Veini tehakse nii palju, et jätkuks oma perele, sugulastele linna, sõpradele…” rääkis Victor, avades mõne kaasatoodud veinipudeli.

„Veinile ei lisata meil midagi, sedaviisi saame kõige puhtama joogi. Meie peres (isa-ema kodus – toim) tehakse aastas umbes 800 liitrit veini.

Ema veini ei tarvita, isa joob üksi 200 liitrit, saavad ka tuttavad, külalised ja teised.

300 liitrit kulub puskari tegemiseks. Meil nimetatakse seda jooki „suika”.” Omaette lugu on suured maa-alused veinikeldrid, kus vajaliku temperatuuriga hoitakse miljoneid pudeleid kvaliteetset tujutõstjat.

Veinide esitlus ja degusteerimine andis märku, et veinimaal osatakse seda kraami teha. Loomulikult küsiti ka, kuidas on lood praegu sealse brändiga „Belõi Aist”. Selgus, et tehakse edasi, kuigi esineb ka solkimisi selle toote nimetuse all.

Viimasel ajal on esinenud probleeme veinide turustamisel, seda just Venemaa suunal. Poliitilistel põhjustel on vene pool isegi embargot kasutanud, tuues ettekäändeks kord nende arvates kehva kvaliteedi, vahel pole pudelisildid meeldinud või nende väliskuju ei rahulda moskvalasi jm. Eks selleteemalisi jutte oleme ka Eesti kaupade kohta juba kuulnud.

Moldoval on kavas avada oma veinide esinduskauplus ka Tallinnas aadressil Pikk tn 2. KSK Moldova-teemaline klubiõhtu jätkus leilivõtmisega saunas, külalistega juteldes.

Kadrina KSK meestel seisab ees Moldova reis, mis algab 17. mail. Plaanis on kutsuda saunaõhtule meie sumovägilane Baruto ehk Kaido Höövelson. Meeste mõtted mõlguvad mitmes suunas.

Author: Enn Mälgand
Date: 21 April 2014
Source: http://eestielu.delfi.ee

 

 

Posted in News | Comments Off on Moldova suursaadik Victor Guzun: me oleme teiega saatusekaaslased…

Randjärv: Eesti toetab Moldova soovi Euroopa Liiduga liitumisel

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtus eile Toompea lossis Moldova suursaadiku Victor Guzuni, Eesti Moldova kogukonna esindajate ning Eestis õppivate Moldova tudengitega.

„Ukraina sündmuste taustal on teravnenud olukord ka Transnistrias, kust praegu tuleb küllaltki häirivaid uudiseid,“ ütles Laine Randjärv. „See ei jäta ükskõikseks moldaavlasi, kes on Eestis omandamas kõrgharidust või kes elavad Eestis püsivalt, samuti nende sugulasi ja sõpru oma ajaloolisel kodumaal. Eesti on alati toetanud ja toetab ka edaspidi Moldova soovi astuda Euroopa Liitu.“

Lisaks rahvusvahelisele olukorrale arutas Laine Randjärv Moldova kogukonnaga Eesti poliitilist olukorda. Külalisi huvitas Eesti uue valituse tegevussuunad ning Riigikogu töö. Laine Randjärv märkis, et Toompea lossi külaliste huvi riigikogulaste ja komisjonide igapäevase töö vastu on väga suur.

Moldova külaliste delegatsiooni juhtis suursaadik Eestis Victor Guzun, kes hindas Eesti ja Moldova vahelist konstruktiivset koostööd kõrgelt: „Minu hinnangul on meie riikide vahelised suhted väga head ning pidevas arengus. Moldova on saanud Eestilt palju tuge mitte vaid poliitilisel, aga ka praktilisel tasandil parimate kogemuste jagamisel ning juurutamisel. Soovin tänada Laine Randjärve isikliku panuse eest Moldova parlamendi ja Riigikogu omavaheliste heade suhete hoidmisele, aga ka Eesti moldaavlaste kogukonna ning ühiste kultuuriprojektide toetamise eest.“

Eestis elab 502 end moldaavlasteks pidavat inimest, kellele lisandub 40 Moldova tudengit, kes omandavad kõrgharidust Eesti ülikoolides. Eesti on registreeritud 7 Moldova kultuuriseltsi, mis saavad kultuuriministeeriumi ja erinevate fondide toetust.

Source of information: http://www.riigikogu.ee

Рандъярв: Эстония поддерживает стремление Молдовы вступить в Евросоюз

Вицеспикер Рийгикогу Лайне Рандъярв встретилась вчера в замке Тоомпеа с послом Республики Молдова Виктором Гузуном, представителями молдавской общины Эстонии и учащимися в нашей стране студентами из Молдовы.

“На фоне украинских событий обострилась обстановка вПриднестровье, откуда сейчас приходят довольно тревожные новости, — сказала Лайне Рандъярв. — Это также не может не волновать тех молдаван, которые проживают или получают образование в Эстонии, а также их родственников и семьи на исторической родине. Эстония всегда поддерживала и продолжит поддерживать желание Молдовы вступить в Европейский союз“.

Наряду с ситуацией на международном уровне Лайне Рандъярв обсудила с молдавской общиной и политическую ситуацию в Эстонии. Гостей интересовали направления деятельности нового правительства Эстонии и работа Рийгикогу. Лайне Рандъярв отметила, что неизменный интерес гостей замка Тоомпеа вызывает распорядок повседневной работы парламентариев и парламентских комиссий.

Делегацию гостей из Молдавии возглавлял посол республики в Эстонии Виктор Гузун, который высоко оценил конструктивное сотрудничество между двумя государствами: “Я расцениваю отношения между нашими странами как очень хорошие и постоянно развивающиеся. Эстония оказывает Молдове большую поддержку не только на политическом уровне, но и на практическом, передавая свой опыт и способствуя его внедрению. Я хочу выразить Лайне Рандъярв признательность за личный вклад в развитие тесных связей между Парламентом Республики Молдова и Рийгикогу, а также за поддержку молдавской диаспоры Эстонии и помощь в осуществлении совместных культурных проектов”.

В Эстонии проживает 502 представителя молдавской национальности; кроме того, в ВУЗах Эстонии получают образование 40 студентов из Молдовы. В Эстонии зарегистрировано 7 молдавских культурных обществ, которые получают поддержку от Министерства культуры и из различных фондов.

Sources of information: http://rus.delfi.ee/

Posted in News | Comments Off on Randjärv: Eesti toetab Moldova soovi Euroopa Liiduga liitumisel

Invitatie la parlamentul Estoniei, miercuri, 9 aprilie, ora 19.00

Stimati compatrioti,

Miercuri, 9 aprilie, ora 19.00 va avea loc intilnirea intre reprezentantii diasporei Moldo-Romane si prim-vice presedintele palamentului Estoniei Laine Randjärv. Intilnirea va vea loc in sala de sedinte a parlamentului eston, adresa: Lossi plats 1a, 15165 Tallinn. In cadrul discutiei vor fi abordate urmatoarele subiecte:  prioritatile noului guvern, integrarea in societatea estona, sustinerea diasporei moldovenesti in Estonia s.a.

Doritorii de a participa sunt rugati sa se inregistreze preventiv prin a contacta: Ion Braga tel 55948981.

 

Posted in News | Comments Off on Invitatie la parlamentul Estoniei, miercuri, 9 aprilie, ora 19.00

Aitame Moldova!

Partnership program between Lääne-Viru (Estonia) and Criuleni (Moldova).
https://www.facebook.com/aitamemoldovat
ETV news, 5 March 2014,
Source: http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=146929

Posted in News | Comments Off on Aitame Moldova!

Un tratat de dragoste si securitate semnat de copii din Estonia si Moldova

Satul Kohila din Estonia și satul Răzeni din Moldova se află la o depărtare de 1800 km. O distanță prea mare ca sa fie depășită zilnic. Cu toate acestea în 2012 în cadrul unui proiect autoritățile publice din ambele localități au decis să semneze un acord de colaborare care a pus bazele unei prietenii. Au urmat vizite reciproce a grupurilor artistice, discuții între autoritățile publice locale iar cetățenii se află în contact permanent.

În Estonia există o practică utilă de purta reflectorizante care permite pietonilor sa fie mai bine remarcați pe timp de noapte de către șoferi. Aceste mici accesorii luminiscente se aplică la haină și sporesc riscul ca pietonii să fie remarcați în condiții e vizibilitate redusă la o distanta de circa 300 metri de către un șofer.

Copii din Kohila împreună cu autoritățile au venit cu o idee ingenioasă de a iniția o campanie pentru colectarea reflectorizantelor pentru copii din Răzeni. Sub genericul: ”Fapta bună sporește bunătatea” copii din grădiniță, gimnaziu, ansambluri artistice au colectat 900 reflectorizante. Unii copii au adunat banii de buzunar și au cumpărat reflectorizante alții le-au făcut manual.

Copiii din Răzeni au decis de asemenea să trimită un mesaj de prietenie către copii din Kohila.  Astfel că au confecționat zeci de mărțișoare, care le-au trimis în Estonia. Mărțișorul este o tradiție unică în sud estul Europei  și reprezintă un mic suvenir confecționat din ață albă și roșie care se poartă la piept în luna martie. Este un simbol al primăverii.

Gestul copiilor din ambele comunități este unul onorabil.

Mai jos un album foto referitor la aceste două campanii.

 

 

Posted in News | Comments Off on Un tratat de dragoste si securitate semnat de copii din Estonia si Moldova

Centru de Consultanta pentru cetateni straini in Tallinn si Narva

Recent a fost deschis Centrul de Informare si Consultanta pentru migranti. Acum persoanele care doresc sa cunoasca mai multe despre acomodare si integrare in Estonia pot sa acceseze pagina web a Centrului http://www.integratsiooniinfo.ee/, sa adreseze intrebari la numarul de telefon 8009999 (apel gratuit) sau sa viziteze centrul.

Grupul tinta al Centrului sunt cetatenii straini din tarile terte care locuiesc legal in Estonia, inclusiv persoanele cu cetatenie nedeterminata.

Obiectivul general al Centrului de Informare si Consiliere este de a sprijini procesul de integrare si de a furniza informatii si servicii.

Urmatoarele domenii in care cetatenii pot sa adreseze intrebari: despre Estonia, drepturi, obligații, restricții, cetățenia estoniană și reședința în Estonia, securitate și apărare, sănătate și afaceri sociale, educație și învățare continua, familie, asociatii non-guvernamentale și timpului liber, angajarea in cimpul forței de muncă și antreprenoriat, Estonia și Uniunea Europeană, alte informații.

Adresa in Tallinn:

Tõnismägi 2, Tallinn
Biblioteca nationala a Estoniei, et. 5
tel: 800 9999
E-mail: info@integratsiooniinfo.ee
Orar: Luni 15:00–20:00 Marti 11:00–19:00 Joi 11:00–19:00 Sambata 12:00–16:00

Adresa in Narva:

Peetri plats 5, Narva
Centrul de Informare a administratiei orasului Narva
tel: 800 9999
E-mail: info@integratsiooniinfo.ee
Orar: Luni 9:00–17:00 Miercuri 9:00–18:00 Vineri 9:00–17:00

Posted in News | Comments Off on Centru de Consultanta pentru cetateni straini in Tallinn si Narva

Invata limba estona

http://els.leveranse.com/ – curs online unde poti sa inveti cuvinte noi.

Posted in News | Comments Off on Invata limba estona

Obiective turistice – peninsula Pakri

Situată la o distanță de 50 km de Tallinn orașul Paldiski și împrejurimile lui rămân a fi necunoscute. Peninsula Pakri, locul unde este situat orașul, a reprezentat mai bine de 50 ani o importantă bază militară pentru armata sovietică.
Din 1998 regiunea reprezintă o rezervație naturală. Mai jos este o călătorie efectuată de-a lungul malului abrupt al peninsulei.

Posted in News | Comments Off on Obiective turistice – peninsula Pakri

Invitatie la sarbatoarea Craciunul

Stimati compatrioti,

La data de 27 decembrie, 2013, ora 17.30, in incinta restaurantului Lautarii, comunitatea moldovenilor din Estonia va sarbatori Craciunul.

Sunt invitati toti membrii comunitatii moldovenilor impreuna cu familiile pentru a sarbatori impreuna, cu muzica si bucate traditionale moldovenesti.

Lautarii este denumirea primului restaurant moldovenesc deschis la Tallinn. Restaurantul cu specific românesc îşi va deschide oficial uşile la începutul anului viitor. În restaurantul „Lăutarii” sunt servite bucate tradiționale moldovenești, preparate de un bucătar din R. Moldova.

Costul mesei pentru fiecare persoana este orientativ pina la 30 Euro.

Va rog sa confirmati participarea prin a contacta:
Efrosinia Grudaciova – tel. 5528863
Vasile Monul – tel. 5244213

Häid Jõule! – Crăciun fericit!
Adresa restauranului Lautarii
Uus 25 , Tallinn 10111
tel +372 66 999 22
Skype: lautarii.tavern
www.lautarii.ee

Ziarul Adevarul despre restaurantul LAUTARII

Posted in News | Comments Off on Invitatie la sarbatoarea Craciunul

Produsele moldoveneşti, la mare căutare în Tallinn

Produsele moldoveneşti au fost la mare căutare în cadrul Târgului de Crăciun, desfăşurat pe 24 noiembrie, în capitala Estoniei. La eveniment au participat 25 de misiuni diplomatice acreditate la Tallinn.

La Târgul de Crăciun, devenit deja o tradiţie în capitala Estoniei, la standul Republicii Moldova a fost expusă o gamă variată de produse, printre care vinuri, divinuri, dulciuri, miez de nucă, prune uscate.

Viorica Guzun, soţia ambasadorului Republicii Moldova în Estonia, a declarat pentru trm.md că Târgul Internaţional de Crăciun este un eveniment de caritate la care Ambasada Republicii Moldova participă pentru al patrulea an consecutiv. „Împreună cu alte ambasade care activează în Estonia, adunăm şi donăm fonduri pentru a susţine copiii din orfelinatul Keila SOS Village”, a menţionat ea.

Viorica Guzun a specificat că produsele moldoveneşti sunt cunoscute, apreciate şi căutate în Estonia, lucru demonstrat şi în cadrul târgului. „Nu a trebuit să aşteptăm mult cumpărătorii. Vinurile, dulciurile, bucatele tradiţionale – toate s-au epuizat înainte de încheierea evenimentului”, a adăugat soţia ambasadorului.

Sute de vizitatori, printre care mulţi politicieni din Estonia, au venit în acest an la Târgul de Crăciun din Tallinn.

Autor: Lucia Cujba, sursa: http://trm.md/

Posted in News | Comments Off on Produsele moldoveneşti, la mare căutare în Tallinn